April 2016

 • Almene boliger i Danmark

  Publiceret 18-04-2016
  Publikation Velfærdspolitisk analyse Udsatte voksne

  En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet ser nærmere på almene boliger. Almene boliger er udbredte i hele landet, og på landsplan bor 17 pct. af befolk..

 • Vejledning om kommunale fællesskaber

  Publiceret 07-04-2016
  Publikation Kommuner og regioners styrelse

  Formålet med vejledningen er at gøre det nemmere for kommunerne at manøvrere i de gældende regler om kommunale fællesskaber. Vejledningen er møntet på det prakt..

Søg i arkiv