Handicappolitisk Redegørelse 2016

01-02-2016
Publikation Handicap

Handicappolitisk Redegørelse giver en oversigt over en bred palet af initiativer, der alle skal fremme ligebehandling af mennesker med handicap, herunder arbejdet med initiativer, som blev vedtaget af satspuljepartierne i forbindelse med udmøntningen af satspuljen for 2014. Redegørelsen er skrevet af Social- og Indenrigsministeriet med bidrag fra og i samarbejde med en række ministerier, som alle har arbejdet for at fremme handicappolitiske målsætninger om et inkluderende samfund og lige muligheder for alle.

Hent publikationen