November 2016

  • Udmøntning af satspuljen 2017-2020

    Publiceret 04-11-2016
    Publikation Satspulje Handicap Frivillig social indsats Udsatte børn og unge Udsatte voksne

    Aftaletekst for satspuljeaftalen 2017-2020.

Søg i arkiv