Oktober 2016

 • Borgere i beskyttet beskæftigelse

  Publiceret 27-10-2016
  Publikation Handicap Udsatte voksne Velfærdspolitisk analyse

  Analysen fra Social- og Indenrigsministeriet ser nærmere på beskyttet beskæftigelse. Analysen viser, at godt 9.000 borgere får en indsats i form af beskyttet be..

 • Mobilitet på tværs af generationer

  Publiceret 13-10-2016
  Publikation Udsatte børn og unge Velfærdspolitisk analyse

  En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet sætter fokus på mobiliteten mellem generationer. Analysen viser, at børns indkomst som voksne i forholdsvis be..

Søg i arkiv