2017

 • Kort fortalt: Vold og seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap

  Publiceret 31-12-2017
  Publikation Kort fortalt Handicap

  Børne- og Socialministeriet har fulgt årgang 1994-1996 for at undersøge, i hvor stort omfang børn og unge med handicap er udsat for vold og seksuelle overgreb i..

 • Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

  Publiceret 19-12-2017
  Publikation Kommunalt tilsyn

  Økonomi- og Indenrigsministeriet og KL har i december 2017 lavet en ny udgave af vejledningen til kommunalpolitikere.

 • Kort fortalt: Anbragtes faglige niveau og udvikling i grundskolen

  Publiceret 05-12-2017
  Publikation Udsatte børn og unge Kort fortalt

  Anbragte børn og unge klarer sig generelt dårligere i grundskolen end øvrige børn og unge. Allerede på de små klassetrin er anbragte fagligt bagud, og forskelle..

 • Kort fortalt: Støtte til frivilligt socialt arbejde

  Publiceret 13-11-2017
  Publikation Kort fortalt

  Børne- og Socialministeriet har set nærmere på, hvordan støtten til frivilligt socialt arbejde fordeler sig på landsdele. Resultaterne viser relativt store fors..

 • Udmøntning af satspuljen 2018-2021

  Publiceret 10-11-2017
  Publikation Satspulje Handicap Frivillig social indsats Udsatte børn og unge Udsatte voksne

  Aftaletekst for satspuljeaftalen 2018-2021.

 • Statistikudvalgets statusrapport, 4. kvartal 2017

  Publiceret 03-11-2017
  Publikation Dansk Økonomi - Konjunktur

  Statistikudvalget offentliggør hermed udvalgets årlige rapport, hvor løn- og prisudviklingen i Danmark og udlandet kortlægges og analyseres.

 • Strategi for et stærkere civilsamfund

  Publiceret 09-10-2017
  Publikation Udsatte voksne

  Et stærkt civilsamfund udgør fundamentet for et samfund, som er kendetegnet ved frivillige fællesskaber, personligt ansvar og sammenhængskraft. Hver dag er civ..

 • Handlingsplan til bekæmpelse af hjemløshed

  Publiceret 08-10-2017
  Publikation Satspulje Udsatte voksne

  Personer, som lever i hjemløshed, er nogle af de mest udsatte borgere, og der er desværre alt for mange, unge såvel som gamle, der i dagens Danmark lever en til..

 • Udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling

  Publiceret 20-09-2017
  Publikation Velfærdspolitisk analyse Udsatte voksne

  Velfærdspolitisk Analyse nr. 12: En ny analyse fra Børne- og Socialministeriet ser nærmere på udviklingen i den sociale stofmisbrugsbehandling. Analysen viser,..

 • Fair og lige konkurrence

  Publiceret 07-09-2017
  Publikation Kommunalt tilsyn

  Udspil fra regeringen om begrænsning af offentlig erhvervsaktivitet, nye regler for prissætning og en ny klagemyndighed.

Søg i arkiv