Økonomisk Redegørelse December 2017

18-12-2017
Publikation Økonomisk Redegørelse Dansk Økonomi - Konjunktur

Økonomisk Redegørelse indeholder regeringens prognose for dansk økonomi og vurdering af de offentlige finanser i årene 2017-2019.

Hent publikationen