Fordeling og incitamenter 2017

21-06-2017
Publikation Dansk Økonomi - Struktur

Fordeling og incitamenter 2017 bidrager med ny viden om befolkningens økonomiske tilskyndelse til at være i beskæftigelse og til at yde en ekstra indsats på arbejdsmarkedet.

Hent publikationen