2018

 • Anbragte børn og unges trivsel 2018

  Publiceret 29-12-2018
  Publikation Udsatte børn og unge

  Med to af regeringens ti mål for social mobilitet er retningen sat for, at udsatte børn og unges faglige niveau skal forbedres, ligesom flere skal gennemføre en..

 • Handicappolitisk Redegørelse

  Publiceret 18-12-2018
  Publikation Handicap

  Handicappolitisk Redegørelse 2018 giver et overblik over en bred palet af initiativer til gavn for mennesker med handicap.

 • Status på Danmarks produktivitetsudfordring

  Publiceret 14-12-2018
  Publikation Økonomisk Analyse

  Analysen indgår i Økonomisk Redegørelse, December 2018. Den genbesøger emnet Danmarks produktivitetsudvikling blandt andet på baggrund af nationalregnskabstal..

 • Socialpolitisk Redegørelse 2018

  Publiceret 14-12-2018
  Publikation Sociale mål

  Socialpolitisk Redegørelse 2018 bidrager med ny viden om socialpolitikken i Danmark og giver en samlet status for regeringens 10 mål for social mobilitet. Målen..

 • Kort fortalt: Socialt mål for udsatte unges gennemførelse af en ungdomsuddannelse

  Publiceret 07-12-2018
  Publikation Kort fortalt Sociale mål Udsatte børn og unge

  Det er regeringens mål, at flere udsatte unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. De nyeste tal viser, at 47 pct. af udsatte unge i alderen 18-21 år i 2016 h..

 • Kort fortalt: Socialt mål for udsatte børn og unges faglige niveau

  Publiceret 07-12-2018
  Publikation Kort fortalt Udsatte børn og unge Sociale mål

  Det er regeringens mål, at udsatte børn og unges faglige niveau i folkeskolen skal forbedres. De seneste tal fra 2016 viser, at ca. 30 pct. af udsatte børn fik..

 • Servicetjek af frit valg på det specialiserede voksenområde

  Publiceret 28-11-2018
  Publikation Handicap

  Dette servicetjek giver et overblik over de overordnede rammer for det specialiserede voksenområde, eksisterende fritvalgsordninger på området og peger på barri..

 • Kort fortalt: Socialt mål om større effekt af stofmisbrugsbehandlingen

  Publiceret 16-11-2018
  Publikation Sociale mål Udsatte voksne Kort fortalt

  For omkring 46 pct. af de stofmisbrugsbehandlingsforløb, der blev afsluttet i 2017, var personen afsluttet som stoffri eller med reduceret eller stabiliseret st..

 • Velfærdspolitisk analyse: Kontinuitet i anbringelser af børn og unge

  Publiceret 14-11-2018
  Publikation Udsatte børn og unge Velfærdspolitisk analyse

  Denne analyse ser nærmere på kontinuitet i anbringelser. Analysen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik. Resultaterne suppleres med tal fra VIVEs tr..

 • Kort fortalt: Socialt mål om større effekt af alkoholbehandlingen

  Publiceret 08-11-2018
  Publikation Kort fortalt Sociale mål Udsatte voksne

  Der har de senere år været markante tegn på en stigning i effekten af den offentligt finansierede alkoholbehandling. I 2017 afsluttede 44 pct. et behandlingsfor..

Søg i arkiv