Februar 2018

  • Afrapportering fra Finansieringsudvalget

    Publiceret 21-02-2018
    Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

    Finansieringsudvalgets rapport om arbejdet med forslag til tilpasninger af det kommunale tilskuds- og udligningssystem med henblik på eventuelle ændringer fra 2..

Søg i arkiv