Afrapportering fra Finansieringsudvalget

21-02-2018
Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

Finansieringsudvalgets rapport om arbejdet med forslag til tilpasninger af det kommunale tilskuds- og udligningssystem med henblik på eventuelle ændringer fra 2019.

Hent publikationen