Økonomisk Redegørelse, maj 2018

28-05-2018
Publikation Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse indeholder regeringens prognose for dansk økonomi og vurdering af de offentlige finanser i årene 2018-2019.

Download