Danmarks Konvergensprogram 2019

10-04-2019
Publikation Dansk Økonomi - Konjunktur

Konvergensprogrammet redegør for udviklingen i de offentlige finanser, målsætninger for den økonomiske politik og den samfundsøkonomiske udvikling de kommende år.

Hent publikationen