Marts 2019

 • Kort fortalt: Børn anbragt uden for hjemmet

  Publiceret 28-03-2019
  Publikation Udsatte børn og unge Kort fortalt

  Børne- og Socialministeriet har set nærmere på udviklingen i antallet af børn og unge, der bliver anbragt uden for hjemmet. Resultaterne viser, at antallet af a..

 • Kommunernes likviditet

  Publiceret 20-03-2019
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Analysen undersøger kommunernes likviditet. Analysen viser blandt andet, at kommunernes likviditet på tre år er steget med 10,4 milliarder kroner, så kommunerne..

 • Kommunernes og Familieretshusets samarbejde i familieretlige sager

  Publiceret 20-03-2019
  Publikation Familier

  Publikationen fokuserer på kommunernes samarbejde med den nye administrative myndighed, Familieretshuset, som træder i kraft den 1. april 2019.

 • Årsrapport 2018

  Publiceret 19-03-2019
  Publikation Ministeriet

  Børne- og Socialministeriets årsrapport for 2018 indeholder bl.a. beretning og årsrapport for 2018.

 • Virksomheder og arbejdskraft i Danmark

  Publiceret 01-03-2019
  Publikation Økonomisk Analyse

  Analysen ser nærmere på værdiskabelsen i Danmark. Analysen viser blandt andet, at produktiviteten er relativ ens på tværs af landet, men at niveauet er noget hø..

Søg i arkiv