2020

 • Evaluering af det sociale frikort

  Publiceret 26-06-2020
  Publikation Udsatte voksne

  I 2018 vedtog Folketinget lov om forsøg med et socialt frikort, som trådte i kraft 1. januar 2019. Det sociale frikort er en forsøgsordning, der giver udsatte b..

 • Evalueringsrapport vedr indsats mod proformaægteskaber

  Publiceret 22-06-2020
  Publikation Familier

  Et flertal af Folketingets partier indgik 4. maj 2018 en aftale om indsats mod proformaægteskaber. Med aftalen indførtes et forbud mod proformaægteskaber, der i..

 • Afrapportering fra arbejdsgruppe om opgørelser af personer med indvandrerbaggrund

  Publiceret 22-05-2020
  Publikation Ministeriet

  Den tidligere økonomi- og indenrigsminister besluttede i marts 2019 at nedsætte en arbejdsgruppe med det formål at kortlægge, om de eksisterende opgørelser af p..

 • Velfærdspolitisk Analyse: Forløb op til en anbringelse

  Publiceret 12-02-2020
  Publikation Udsatte børn og unge Velfærdspolitisk analyse

  For langt hovedparten af de børn og unge, som fik iværksat en anbringelse for første gang i 2018, har der op til anbringelsen været et forløb med en forebyggend..

 • Råd til velfærd i alle kommuner - mere retfærdig udligning

  Publiceret 30-01-2020
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Regeringens udspil til udligningsreform: Råd til velfærd i alle kommuner - mere retfærdig udligning

 • Velfærdspolitisk Analyse: Tidligere anbragte som unge voksne

  Publiceret 22-01-2020
  Publikation Udsatte børn og unge Velfærdspolitisk analyse

  Børn og unge, der har været anbragt i løbet af barndommen, klarer sig dårligere på en række parametre som unge voksne i forhold til dem, der ikke har været anbr..

 • Socialpolitisk Redegørelse 2019

  Publiceret 08-01-2020
  Publikation Udsatte børn og unge Udsatte voksne Økonomisk Analyse

  Socialpolitisk Redegørelse sætter i år særligt fokus på anbragte børn og unge. Den giver blandt andet nye svar på, hvordan anbragte børn klarer sig i skolen, og..

Søg i arkiv