2020 - November

 • Udmøntning af Udviklings- og Investeringsprogrammerne for 2021

  Publiceret 11-11-2020
  Publikation Udsatte børn og unge Udsatte voksne Handicap

  Folketingets socialordførere har igangsat 10 initiativer for ca. 120 mio. kr., som skal udvikle og udbrede indsatser, der virker i socialpolitikken, og som efte..

 • VPA: Voksne modtagere af sociale indsatser 2015-2018

  Publiceret 11-11-2020
  Publikation Velfærdspolitisk analyse Udsatte voksne Handicap

  Analysen undersøger udviklingen i antallet af voksne modtagere af sociale indsatser i perioden 2015-2018 på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. Ana..

 • VPA: Fra underretning til social indsats – har herkomst en betydning?

  Publiceret 02-11-2020
  Publikation Velfærdspolitisk analyse Udsatte børn og unge Børnene Først

  Underretninger udgør en central rolle i kommunernes arbejde med tidlig opsporing af børn og unge, der har behov for særlig støtte. I denne analyse tages der udg..

Søg i arkiv