Publikation
 • Velfærdspolitisk analyse: Anbringelser uden samtykke

  Publiceret 01-11-2019
  Publikation Udsatte børn og unge Velfærdspolitisk analyse

  Fra 2007 til 2017 er der sket en fordobling i andelen af anbragte børn og unge, hvor anbringelsen er sket uden samtykke fra forældrene. Denne analyse ser nærmer..

 • Velfærdspolitisk analyse: Opholdstiden på forsorgshjem og herberger stiger

  Publiceret 20-09-2019
  Publikation Velfærdspolitisk analyse Udsatte voksne

  Borgere i hjemløshed er en meget udsat gruppe af mennesker, som ofte har komplekse problemstillinger. Mange har samtidige problemer med stofmisbrug, psykisk syg..

 • Sammensætningen af de offentlige udgifter har betydning for velstanden

  Publiceret 26-04-2019
  Publikation Økonomisk Analyse

  Analysen ser på sammensætningen af de offentlige udgifter og deres betydning for vækst og velstand.

 • Kort fortalt: Børn og unge med handicap

  Publiceret 26-04-2019
  Publikation Kort fortalt Udsatte børn og unge Handicap

  Børn og unge med handicap og deres forældre kan modtage hjælp efter serviceloven, fx til dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse af barnet i hjemmet o..

 • Ligestillingsmæssige konsekvenser af ægtefællepensionsreformen af 2007

  Publiceret 25-04-2019
  Publikation Familier

  Denne publikation undersøger de ligestillingsmæssige konsekvenser af de ændrede regler for bodeling af pensionsopsparinger, der blev gennemført i 2007, herunder..

 • Virksomhedernes forventninger som indikator for beskæftigelsen

  Publiceret 12-04-2019
  Publikation Økonomisk Analyse

  Analysen viser, at virksomhedernes forventning til det kommende kvartal kan give et fingerpeg om den samlede udvikling på arbejdsmarkedet. Herunder om der er st..

 • Kort fortalt: Børn anbragt uden for hjemmet

  Publiceret 28-03-2019
  Publikation Udsatte børn og unge Kort fortalt

  Børne- og Socialministeriet har set nærmere på udviklingen i antallet af børn og unge, der bliver anbragt uden for hjemmet. Resultaterne viser, at antallet af a..

 • Kommunernes likviditet

  Publiceret 20-03-2019
  Publikation Kommunal- og regionaløkonomi

  Analysen undersøger kommunernes likviditet. Analysen viser blandt andet, at kommunernes likviditet på tre år er steget med 10,4 milliarder kroner, så kommunerne..

 • Kommunernes og Familieretshusets samarbejde i familieretlige sager

  Publiceret 20-03-2019
  Publikation Familier

  Publikationen fokuserer på kommunernes samarbejde med den nye administrative myndighed, Familieretshuset, som træder i kraft den 1. april 2019.

 • Årsrapport 2018

  Publiceret 19-03-2019
  Publikation Ministeriet

  Børne- og Socialministeriets årsrapport for 2018 indeholder bl.a. beretning og årsrapport for 2018.

Søg i arkiv